မႏၱေလးသားမ်ား ပိုက္ဆံေပါခ်က္ ပိုက္ဆံ ၉သိန္းေက်ာ္ကို က်ဳံးေဘးလြန႔္ျပစ္သြားတယ္

မႏၱေလးသားမ်ား ပိုက္ဆံ ေပါခ်က္ ၉ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ ကို က်ဳံးေဘး လြန႔္ပစ္သြားတယ္….

ပိုင္ရွင္သိ့ေအာင္ ေအာ္ေပး ၾကပါ အူးအမ်ိဳးေတြ…. က်ဳံးေဘး မနက္တိုင္းေျပး အမွိုက္မ်ား ေတြ႕လွ်င္ေကာက္ ၍ ပုံထဲ သို႔ နိုင္ငံႀကီးသား ပိသ ေနသည္ မွာမၾကာေသး သိုေသာ္ ယေန႕မနက္ ခင္းတြင္ အမွိုက္ ဟူ၍ ေကာက္လိုက္ရာ ေငြထုတ္ျဖစ္ေနပါေ သာေၾကာင့္ ပိုင္ရွင္ထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္သြား ပါ့မည္။

မွတ္ပုံတင္ ႏွင့္ အေရာင္အဝယ္ ေဗာက္ခ်ာပါပါသည္။ ေငြ ႏွင့္ ေဗာက္ခ်ာ စာရင္း မွာ ကိုက္ ပါသည္ အခက္အ ခဲျဖစ္၍ ေရာင္းခဲ့ သည္ျဖစ္ မည္။ပိုင္ရွင္ အမွန္ ဆိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ ေပးပါခင္ဗ်ာ….

ပိုင္ရွင္၏ ဂုဏ္သ္ကၡာ အေလး ထားေသာေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္ ကို ရိုက္ မတင္ရျခင္ျဖစ္ပါတယ္။

မဂ္လာရွိေသာေန႕ရက္တိုင္းကိုပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါ့ေစဗ်ာ…..။Ko Kyaw Thet

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*