အိမ္ငွား ဘဝနဲ႔ ေနရတဲ့ အတြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး မ်က္ရည္က်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ္ပို ့သရုပ္ေဆာင္ႏိႈင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္

Posted on